Известување за термин за полагање на испит за лиценца –општ дел, за кандидати за инспектори од интерактивна обука во период март - мај 2023 година


4.Веб известување за испит март – мај 2023(1)

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.