Forumi i zhvilluar me temën: Rreziqet e korrupsionit dhe integriteti i inspektorëve


Në periudhën 02-03 qershor në Ohër, organizuar nga Këshilli Inspektues dhe Qendra për Politika Zhvillimore – Depo e Ideve, dhe në kuadër të Aktivitetit – Asistencë Teknike për Reformat e Inspektimit, i mbështetur nga Projekti i USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, është mbajtur Forumi i Palëve të Interesuara. në temën e parandalimit të korrupsionit në sistemin e inspektimit dhe kurrikulës së trajnimit për integritetin e inspektorëve. Në forum morën pjesë aktivisht Inspektorati Shtetëror i Tregut, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, përfaqësues të Kabinetit të Zëvendëskryeministrit të ngarkuar për politikat e qeverisjes së mirë, si dhe anëtarë kompetentë të Këshillit të Inspektimit.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.