VAZHDIM I BASHKËPUNIMIT MIDIS KËSHILLIT INSPEKTIVOR DHE BERZH

Pas përfundimit me sukses të dy fazave të Projektit – Përkrahje për përmirësimin e efektivitetit të inspektimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe realizimit të të gjitha aktiviteteve të planifikuara, më 14 shkurt 2022, faza e tretë e bashkëpunimit me Bankën Evropiane për Rindërtim. dhe Zyrtarisht filloi Zhvillimi (BERZH), i cili do të realizohet Projekti – Zgjerimi i mbështetjes për reformat inspektuese në Maqedoninë e Veriut – Zhvillimi i 13 moduleve për zgjerimin e softuerit e-Inspector.

Në kuadër të projektit është paraparë realizimi i këtyre aktiviteteve:

– Përgatitja e analizës së kostos dhe përfitimit për opsionet e hostimit të sistemit e-inspektor. Analiza duhet të shtjellojë aspektet ekonomike dhe teknike të pritjes dhe mirëmbajtjes së e-inspektorit, mbi bazën e të cilave Këshilli i Inspektimit do të vendosë për opsionin më të mirë dhe me kosto më efektive për pritjen e sistemit e-inspektor.

– Përgatitja e dokumentacionit të tenderit me specifikim teknik për përgatitjen e moduleve e-Inspektor për 13 inspektoriatet.

– Zhvillimi/zgjerimi i softuerit e-Inspector me 13 module shtesë, përkatësisht automatizimi i proceseve në vijim: zbatimi i inspektimit, planifikimi dhe mbështetja e TI-së.

Projekti do të përfshijë 13 inspektoriate, si më poshtë: Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë, Inspektorati Shtetëror Arsimor, Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, Inspektorati Shtetëror i Pyjeve dhe Gjuetisë, Inspektorati Shtetëror i Transportit, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Inspektorati Teknik, Inspektorati Shtetëror për Ndërtim dhe Urbanistika, Inspektorati Shtetëror Komunal, Inspektorati i Përdorimit të Gjuhëve, Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, Inspektorati Shtetëror i Devizave dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë.

Projekti është planifikuar të zgjasë 18 muaj.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk