Vlatko Serafimov
Тел.: 070265711
Е-маил: v.serafimov@is.gov.mk

Anëtar i Këshillit të Inspektimit të Мjedisi dhe mbrojtja e shëndetit të njeriut

Ai lindi më 16 maj 1963 në Koçani, ku përfundoi arsimin fillor dhe të mesëm. Ai u diplomua në Fakultetin e Teknologjisë inxhinierisë metalurgjike në Shkup, ku fitoi termin Inxhinier i Diplomuar Teknolog i Inxhinierisë Organike dhe Polimere bazë.
Ai u emërua anëtar i Këshillit të Inspektimit në fushën e mjedisit dhe mbrojtjes së shëndetit të njeriut më 21.06.2022.
Përveç gjuhës amtare maqedonase, ai përdor aktivisht anglishten si dhe gjuhët e ish republikave jugosllave.
Ai ka një njohuri të madhe të programeve kompjuterike më të përdorura .
Përvoja e punës:
2008-2022 – duke punuar në disa shoqata të qytetarëve
2006 -2008 – Deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
2002 – 2006 – Drejtor i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit
1994 – 2000 – Inspektor i Tregut të Republikës
Ai mori pjesë në shumë seminare, konferenca dhe trajnime vendase dhe ndërkombëtare në fushën e mjedisit, ku mori diploma dhe vlerësime të shumta.
Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk